Latest Contents

TitleDecision LevelFile TypeSection
माननीय मन्त्रीज्यूको तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधा भुक्तानी सम्बन्धमा ministry level Letter of Exchange Supplies
61th Session of the APO Governing Body मिटिङमा भाग लिने सम्बन्धमा। प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृति प्राप्त ministry level प्रस्ताव उद्योग
औद्योगिक, क्षेत्र घोषणा सम्बन्धमा। प्रस्ताव पेश गर्न बिभागिय मन्त्रीबाट स्वीकृति प्राप्‍त मन्त्रिपरिषद निर्णय उद्योग
राष्ट्रिय लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको बजेट सम्बन्धमा। प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृति प्रप्‍त मितिः-२०७५-०७-१६ मन्त्रिपरिषद प्रस्ताव Supplies
राष्‍ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि. मा ऋण लगानी गर्न रकम निकासा गर्ने। प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत प्राप्‍त मितिः- २०७६-०१-२५ मन्त्रिपरिषद प्रस्ताव Supplies
मिति २०७६-०३-०२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकासित निकासी पैठारी सम्बन्धी सूचित आदेशमा संशोधन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णयको कार्यान्वयन Supplies
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद निर्णयको कार्यान्वयन Supplies
बुटवल धागो कारखाना पूनः सञ्‍चालनका लागि जग्गा, भवन, मेशिन, व्यवसाय लगायतका चल अचल, स्थिर सम्पत्ति ३० वर्षको लागि भाडामा-पट्टा बहाल (Lease Rent Contract) मा दिने सम्बन्धमा। मन्त्रिपरिषद निर्णय Supplies
नेपाल औषधी लिमिटेडमा ऋण लगानी गर्न रकम निकासा गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णय Supplies
नेपाल एक्रिडिटेशन विधेयक, २०७५ को तर्जुमाको सैद्दान्तिक सम्बन्धमा। मितिः २०७५-०६-२३ मा प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृति प्राप्‍त मन्त्रिपरिषद प्रस्ताव Supplies